Oferta

STER – Szkoła Trenerów
STER Online
STER – Warsztat eksperta

(szkolenie indywidualne)
Trening Interpersonalny

Szkoła trenerów STER

kurs trenerski


przygotowuje do prowadzenia szkoleń


uznany certyfikat trenerski dla absolwentów

Dzięki Szkole Trenerów STER


Nauczysz się przeprowadzić szkolenie dostosowując techniki pracy do sytuacji grupy
Otrzymasz certyfikat umożliwiający zdobycie rekomendacji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji z grupą, asertywności, współpracy w zespole
Nawiążesz kontakty w prężnym środowisku trenerskim pracującym dla biznesu i edukacji
Nauczysz się pracować z grupą generującą opór i z agresywnymi zachowaniami uczestników szkoleń
Otrzymasz starannie opracowane materiały szkoleniowe - przewodnik po świecie trenera
Poznasz różnorodne techniki szkoleniowe: sesję z komentarzem, karty roli, case study, dramę, metodę rządu, pracę protagonistyczną, gry grupowe, sesje integracyjno – relaksacyjne, burzę mózgów, metodę rządu

Etapy programu


1 WARSZTAT KWALIFIKACYJNY - KONFLIKTY W ZESPOŁACH
16 lutego 2023
9:00 - 14:00
Warsztaty dotyczące mediacji i negocjacji. Stanowią okazję doświadczenia technik stosowanych w programie.
2 TRENING INTERPERSONALNY
22–26 lutego 2023
9:00 – 18:00 (wymóg rekomendacji PTP)
Trening Interpersonalny stanowi integralną część Szkoły Trenerów STER. Jednocześnie jest dostępny dla osób, które są zainteresowane udziałem wyłączne w samym treningu. Więcej szczegółów
3 Budowanie relacji w grupie
18-19 marca 2023
9:00 - 17:00
Zjazd budujący bezpieczeństwo i zaufanie w grupie oraz integrujący uczestników.
4 KONTAKT INDYWIDUALNY
15-16 kwietnia 2023
9:00 - 17:00
Ćwiczenie budowania kontaktu indywidualnego i nawiązywania relacji z grupą. Nauka stosowania w praktyce parafrazy, klaryfikacji, interpretacji.
5 Proces grupowy
13-14 maja 2023
9:00 - 17:00
Analiza procesu powstawania ról grupowych: wpływu grupy oraz cech indywidualnych członków grupy na obejmowanie przez ludzi ról w zespole. Analiza rozkładu tych ról według koncepcji psychologicznego pola grupowego Roberta Balesa. Rejestracja pracy grupy i tworzenie rozkładu ról grupowych za pomocą metody analizy metajęzyka grupowego Z. Kuśnierza.
6 Techniki pracy trenerskiej
3-4 czerwca 2023
9:00 - 17:00
Przegląd technik szkoleniowych: drama, techniki teambuildingowe, techniki kreatywne.
7 Asertywność w pracy trenera
24 - 25 czerwca 2023
9:00 - 17:00
Ćwiczenie asertywności osobistej trenerów. Rozróżnianie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych.
8 Systemowa diagnoza potrzeb
2-3 września 2023
9:00 - 17:00
Opracowywanie propozycji szkoleń w oparciu o zgromadzone informacje na temat parametrów systemu, w którym funkcjonują uczestnicy szkoleń.
9 Konstruowanie warsztatu
31 wrz - 1 paź 2023
9:00 - 17:00
Nauka budowania systemowo rozumianego warsztatu. Określenie obszaru (tematyki) adekwatnego do czasu realizacji.
10 Analiza warsztatów
28 - 29 października 2023
9:00 - 17:00
Omawianie przebiegu, współpracy w teamie, realizacji celów oraz reagowania na proces w grupie w realizowanych między zjazdami warsztatach.
11 Praca z oporem
18 - 19 listopada 2023
9:00 - 17:00
Ćwiczenie konstruktywnego reagowania przez trenera na opór w grupie – używania go na rzecz realizacji celów szkoleniowych. Z jednej strony – przyjęcie postawy słuchającej, z drugiej – umiejętność skonfrontowania grupy, uczestnika z mechanizmami wywołującymi opór. Istotne elementy zjazdu: Praca nad indywidualną percepcją zjawisk oporowych, omawianie typów zjawisk oporowych, ćwiczenie umiejętności konstruktywnego konfrontowania uczestnika. Warsztat dotyczy form oporu podczas szkolenia: indywidualnego i grupowego.
12 Indywidualny styl pracy trenera
9-10 grudnia 2023
9:00 - 17:00
Podsumowanie przebiegu procesu grupowego w całym programie.

SEMINARIA ONLINE

(POMIĘDZY ZJAZDAMI)


1 Techniki pracy trenerskiej online
2h online
2 Narzędzia systemowej diagnozy potrzeb organizacji
2h online
3 Efektywna współpraca w teamie trenerskim - trener zadaniowy i procesowy
2h online
4 Trener na rynku pracy
2h online

Dowiedz się więcej

Dla kogo?


Osoby planujące prowadzenie lub prowadzące szkolenia:

 • z zakresu kompetencji miękkich
 • więcej niż kilka razy w miesiącu
 • prowadzący szkolenia dłuższe niż jeden dzień lub kilkugodzinne w cyklach
 • planujący prowadzenie treningów interpersonalnych
 • szkolący z tematów wiążących się z dużym obciążeniem emocjonalnym (np. przemoc, traumy, mobbing etc.)


Cena


STER Online


Adresaci

Osoby okazjonalnie (do kilku razy w miesiącu) prowadzący kilkugodzinne szkolenia o zróżnicowanej tematyce, najczęściej dotyczące twardych zagadnień, np. onboarding, szkolenia produktowe, procesowe
Forma

Szkolenie odbędzie sie w formie pięciu 2-dniowych warsztatów prowadzonych onlineTematyka zjazdów


 • Budowanie relacji w czasie szkolenia
 • Autorytet trenera
 • Uczenie się człowieka dorosłego
 • Praca z oporem podczas szkolenia
 • Indywidualny styl pracy trenera (superwizja i feedback)

Po 3 zjeździe uczestnicy realizują przygotowane przez siebie szkolenie (w formie online lub na żywo), których przebieg omawiany jest podczas 5 warsztatu


Cena

4 900 zł

(netto)


Zapisz się

Harmonogram - Ster Online


1 Budowanie relacji w czasie szkolenia
21 - 22 stycznia 2023
godz. 10:00 - 16:00
2 Autorytet trenera
18 - 19 luty 2023
godz. 10:00 - 16:00
3 Uczenie się człowieka dorosłego
11 - 12 marca 2023
godz. 10:00 - 16:00
4 Praca z oporem podczas szkolenia
1 - 2 kwietnia 2023
godz. 10:00 - 16:00
5 Indywidualny styl pracy trenera
(superwizja i feedback)
16 - 7 maja 2023
godz. 10:00 - 16:00


Zapisz się

STER – Warsztat eksperta

(szkolenie indywidualne)


Adresaci

Eksperci w swoich dziedzinach, planujący organizowanie aktywnych warsztatów, seminariów, w których dzielą się własną ekspercką wiedzą.

Program ma charakter szkolenia indywidualnego realizowanego na zamówienie. Obejmuje 3 spotkania (w sumie 2,5 dnia), w czasie których pomagamy:

 • rozpoznać potrzeby odbiorców
 • ustalić cele edukacyjne
 • zbudować scenariusz warsztatu (seminarium) w oparciu o wiedzę płynącą z psychologii uczenia się człowieka dorosłego

Po przeprowadzonym szkoleniu omawiamy jego przebieg i wprowadzamy niezbędne modyfikacje.Cena

w zależności od zamówienia


Zapisz się

Trening InterpersonalnyAdresaci


Trenerzy planujący uzyskać rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, osoby pracujące z ludźmi chcący podnieść swoje kompetencje społeczne: psycholodzy, pedagodzy, menedżerowie, pracownicy socjalni, specjaliści HR.

Program na charakter 5-dniowego treningu, w którym uczestnicy doświadczają uczestniczenia w grupie przechodzącej przez wszystkie etapy rozwoju: od fazy orientacji, przez fazy kryzysu, spójności aż po rozwiązanie grupy. Uczestnicy treningu budują w niej relacje, a jednocześnie dzielą się własnymi refleksjami o odczuciach w niej, udzielają sobie informacji zwrotnej.Korzyści z uczestniczenia w treningu


 • Rozwój kompetencji społecznych: asertywności, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, udzielania informacji zwrotnych.
 • Poznanie przez doświadczenie kolejnych etapów tworzenia się grupy - doświadczenie niezbędne dla trenerów prowadzących szkolenia w grupach.
 • Zwiększenie zdolności do kontenerowania (lepszego emocjonalnego radzenia sobie) zarówno klientów indywidualnych jak i grup.
 • Spełnienie jednego z formalnych wymogów dla osób starających się o rekomendację trenerską PTP.


Uwaga!


Trening odbywa się w formule „na żywo”.
Uczestnicy STERu - Szkoły Trenerskiej nie płacą za udział w treningu interpersonalnym dodatkowo. Opłata ta ujęta jest w kosztach programu :


Prowadzący

Anna WojciechowskaCena

1600 zł

(netto)


Zapisz się

Harmonogram - treningu interpersonalnego


Środa 22 luty 2023
godz. 09:00 - 18:00
Czwartek 23 luty 2023
godz. 09:00 - 18:00
Piątek 24 luty 2023
godz. 09:00 - 18:00
Sobota 25 luty 2023
godz. 09:00 - 18:00
Niedziela 26 luty 2023
godz. 09:00 - 18:00
Koniec

Zapisz się

Prowadzący


Nasi trenerzy, których spotkasz na warsztatach

Tomasz Wojciechowski

Trener

Anna Wojciechowska

Trener

Lidia Karczmarz

Trener

Magdalena Michnowicz

Trener

Kontakt


Zostaw nam wiadomość – skontaktujemy się w ciągu 24 godzin!Zapisz się na Newsletter i otrzymuj wiadomości o wpisach na Blogu i promocjach.