Szkoła trenerów STER

kurs trenerski


przygotowuje do prowadzenia szkoleń


uznany certyfikat trenerski dla absolwentów

Dzięki Szkole Trenerów STER


Nauczysz się przeprowadzić szkolenie dostosowując techniki pracy do sytuacji grupy
Otrzymasz certyfikat umożliwiający zdobycie rekomendacji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji z grupą, asertywności, współpracy w zespole
Nawiążesz kontakty w prężnym środowisku trenerskim pracującym dla biznesu i edukacji
Nauczysz się pracować z grupą generującą opór i z agresywnymi zachowaniami uczestników szkoleń
Otrzymasz starannie opracowane materiały szkoleniowe - przewodnik po świecie trenera
Poznasz różnorodne techniki szkoleniowe: sesję z komentarzem, karty roli, case study, dramę, metodę rządu, pracę protagonistyczną, gry grupowe, sesje integracyjno – relaksacyjne, burzę mózgów, metodę rządu

Etapy programu


1 WARSZTAT KWALIFIKACYJNY - KONFLIKTY W ZESPOŁACH
12 PAŹDZIERNIKA 2021
Warsztaty dotyczące mediacji i negocjacji. Stanowią okazję doświadczenia technik stosowanych w programie.
2 TRENING INTERPERSONALNY
20-24 PAŹDZIERNIKA 2021
5-dniowe szkolenie rozwijające kompetencje interpersonalne przyszłych trenerów.
3 PROCES GRUPOWY
20-21 LISTOPADA 2021
Dogłębna analiza procesu powstawania ról grupowych: wpływu grupy oraz cech indywidualnych członków grupy na obejmowanie przez ludzi ról w zespole.
4 KONTAKT INDYWIDUALNY
18-19 GRUDNIA 2021
Ćwiczenie budowania kontaktu indywidualnego i nawiązywania relacji z grupą. Nauka stosowania w praktyce parafrazy, klaryfikacji, interpretacji.
5 TECHNIKI PRACY TRENERSKIEJ
15-16 STYCZNIA 2022
Przegląd technik szkoleniowych: drama, techniki teambuildingowe, techniki kreatywne.
6 ASERTYWNOŚĆ W PRACY TRENERA
19-20 LUTEGO 2022
Ćwiczenie asertywności osobistej trenerów. Rozróżnianie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych.
7 BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH ORGANIZACJI
Przeprowadzenie wywiadu pogłębionego, badania ankietowego i obserwacji bezpośredniej w wybranych przez uczestników realnie funkcjonujących organizacjach.
8 ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W PARADYGMACIE SYSTEMOWYM
26 - 27 MARCA 2022
Opracowywanie propozycji szkoleń w oparciu o zgromadzone informacje na temat parametrów systemu, w którym funkcjonują uczestnicy szkoleń.
9 KONSTRUOWANIE SZKOLEŃ
23-24 KWIETNIA 2022
Nauka budowania systemowo rozumianego warsztatu. Określenie obszaru (tematyki) adekwatnego do czasu realizacji.
10 ANALIZA ZREALIZOWANYCH SZKOLEŃ
21-22 MAJA 2022
Omawianie przebiegu, współpracy w teamie, realizacji celów oraz reagowania na proces w grupie w realizowanych między zjazdami warsztatach.
11 PRACA TRENERSKA ONLINE
realizacja między zjazdami
Specyfika narzędzi i procesu zachodzącego w czasie szkoleń online.
12 INDYWIDUALNY STYL PRACY TRENERA
2-3 LIPCA 2022
Podsumowanie przebiegu procesu grupowego w całym programie.

Dowiedz się więcej

Dla kogo?


STER skierowany jest do osób rozpoczynających i średniozaawansowanych w pracy trenerskiej i coachingowej. Uczy konstruowania szkoleń w oparciu o systemowe myślenie o grupach. Ukończenie programu otwiera drzwi do świata trenerskiego – umożliwia prowadzenie szkoleń wysokiej jakości, a także pozwala na wejście do dynamicznego środowiska trenerskiego i uzyskanie rekomendacji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przyjdź na szkolenie: „zawód trener – czy to dla mnie”

Cena


Prowadzący


Nasi trenerzy, których spotkasz na warsztatach

Tomasz Wojciechowski

Trener

Anna Wojciechowska

Trener

Lidia Karczmarz

Trener

Magdalena Michnowicz

Trener

Kontakt


Zostaw nam wiadomość – skontaktujemy się w ciągu 24 godzin!Zapisz się na Newsletter i otrzymuj wiadomości o wpisach na Blogu i promocjach.