Współpraca w teamie trenerskim - IV zjazd

Współpraca w teamie trenerskim - IV zjazd

Co się wydarzy na zjeździe?

To czwarty z kolei zjazd na STERze, bardzo specyficzny dla tej szkoły trenerów. Ważny z kilku powodów. Jest to pierwszy „metodyczny” etap programu – dotyczący stricte kuchni trenerskiej. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się we współpracy z teampartnerem przy prowadzeniu próbek warsztatów dla swoich kolegów.

To, na co będziemy zwracać uwagę to metodyka współpracy między trenerami. Na STERze uczymy podejścia opartego o podział ról trenerskich na trenera zadaniowego i procesowego (więcej informacji o metodzie: tutaj). W dużym uproszczeniu – trenerzy prowadząc razem szkolenie umawiają się, za jakie obszary pracy grupy który z nich odpowiada. Zazwyczaj trener zadaniowy zajmuje się pilnowaniem tego, by szkolenie „merytorycznie” szło do przodu: wprowadza instrukcje, prowadzi symulacje, podsumowuje, omawia wraz z grupą doświadczenie. Trener procesowy dba o to, by w grupie były warunki do realizacji celów szkolenia: reaguje na łamanie norm, wspiera emocjonalnie, dba o równowagę komunikacyjną, wyraża „niewyrażone”.

Metoda pracy, której uczymy na tym zjeździe, bardzo wzbogaca pracę teamu trenerskiego w porównaniu z klasycznymi modelami współpracy. Te opierają się albo o ustalenie hierarchii na podstawie doświadczenia (trener – kotrener) albo o ekspertcwo w danym ćwiczeniu, zagadnieniu (trener od negocjacji w ćwiczeniu negocjacyjnym, od twórczości – w ćwiczeniu twórczym). W klasycznych układach współpracy jest zawsze jeden „mądrzejszy” trener, a drugi stara mu się nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć, czasem coś dopowiadając. W STERowym – trenerzy patrzą i reagują na zupełnie różne aspekty grupy, przez co widzą i reagują na znacznie więcej zjawisk w grupie, co czyni ich pracę dużo efektywniejszą niż w klasycznych modelach.

Uczenie się współpracy trenerskiej w takim modelu niesie jednak ze sobą sporo wyzwań. Po pierwsze – trenerzy musza się nauczyć, że będą przeżywać grupę w różny sposób i w dodatku że żaden z nich (żadna z nich) nie „ma racji”. W omawianym modelu – trenerzy „rezonują” emocjonalnie z różnymi osobami w szkolonej grupie, co powoduje, że towarzyszyć im będą różne odczucia odnośnie potrzeb grupy. Muszą nauczyć się nie tylko odróżniać swoje emocje od „grupowych”, ale i ze swoich odczuć uczynić narzędzie diagnostyczne (więcej: tutaj).

Kolejna sprawa to nauczenie się dialogowania z teampartnerem na temat potrzeb grupy na podstawie własnych odczuć. Nie jest to prosta sprawa, bo grupa „dokłada” do tego, co naturalnie przeżywają trenerzy do siebie własne projekcje na temat ich relacji. Zdarza się na przykład, że grupa bojąc się rywalizacji między sobą, powoduje, że ostro zaczynają rywalizować między sobą trenerzy. Na zjeździe uczymy się odróżniać „swoje” od „grupowego” i diagnozować potrzeby grupy.

Dużo czasu na zjeździe poświęca się roli trenera procesowego. O ile rola trenera zadaniowego jest w pewnym sensie bardziej intuicyjna, o tyle konstrukcja roli osoby odpowiedzialnej za proces wymaga dosyć szczegółowego omówienia: co konkretnie robi, kiedy, jaki jest zakres odpowiedzialności tego trenera.

Wreszcie, trenerzy uczą się odróżniać fakt osobistych sympatii od współpracy w teamie trenerskim. Fakt, że lubimy się w rzeczywistości nie zawsze oznacza, że się nam będzie dobrze współpracować. Na szczęście jest tak też w drugą stronę.

 

Najważniejsze elementy zjazdu

1. Rola trenera procesowego i zadaniowego – szczegóły współpracy między trenerami: dyskusja moderowana

2. Podział grupy na teamy szkoleniowe.

3. Praca teamów nad własnym scenariuszem szkolenia

4. Realizacja zaplanowanych scenariuszy

5. Omówienie współpracy w teamach – informacje zwrotne od trenerów i uczestników programu

Oczywiście poza tym także rundy komunikacyjne, gra edukacyjna Rząd.

Program całej szkoły dla trenerów dostępny jest tutaj


powrót do listy

Inne wpisy na naszym blogu które mogą Cię zainteresować


Motywowanie do uczestniczenia w szkoleniu

Metody prowadzenia szkoleń indywidualnych

Trener jako ekspert

Kontakt


Zostaw nam wiadomość – skontaktujemy się w ciągu 24 godzin!Zapisz się na Newsletter i otrzymuj wiadomości o wpisach na Blogu i promocjach.