Trening uważności na potrzeby grupy: Metoda Rządu

Trening uważności na potrzeby grupy: Metoda Rządu

Doświadczanie

Grupa zmienną jest. Nieraz bywa otwarta, radosna, współpracująca, by w kilka chwil zmienić się w smutną, złoszczącą się, oporującą. Zwłaszcza na długim programie rozwojowym, jakim jest na przykład STER.

Trener jest i w pewnym sensie nie jest częścią tej grupy. Będąc na zewnątrz – z dystansu analizuje przebieg zajęć, rozkład ról. Będąc „w środku” – przeżywa, czuje, doświadcza.

Większość szkół trenerskich koncentruje się na „zewnętrznym” patrzeniu na grupę. Tymczasem to, jak się ją przeżywa, co czuje jako jej element o określonej roli jest źródłem bardzo wielu cennych informacji, wskazówek do pracy czy kierunku działań. Trzeba tylko nauczyć się przekładać własne odczucia, doświadczenia na interwencje trenerskie.

Doskonałą okazją do tego jest Metoda Rządu opracowana przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Zdzisława Kuśnierza, którą z powodzeniem stosujemy na Sterze.

Na czym polega Metoda Rządu

Od trzeciego dnia treningu interpersonalnego po ostatni dzień programu codziennie w grupie wybieramy szefa i wiceszefa rządu. Rząd ma dwa stałe zadania: przeprowadzić wieczorną Sesję Integracyjno – Relaksacyjną (po właściwych zajęciach) oraz poranny rozruch – przed zajęciami. Oprócz tego istotne są działania doraźne – zebranie pieniędzy, organizacja urodzin etc. Po skończonej, jednodniowej kadencji ustępujący rząd prowadzi wybory swoich następców, po czym otrzymuje „wypłatę” – sesję informacji zwrotnych od pozostałych uczestników grupy i trenerów odnośnie  sposobu pełnienia funkcji: trafiania w potrzeby poszczególnych uczestników, kuchni trenerskiej i współpracy w teamie.

Impuls rozwojowy dla przyszłych trenerów

Uczestniczenie w tej grze edukacyjnej to doskonały trening przekładania odczuć odnośnie własnej grupy na działania trenerskie. Bardzo wzmacnia to realne kompetencje trenerskie. Istotnym elementem jest tu doświadczanie oddzielania własnych odczuć od potrzeb grupy, a także czytania informacji o potrzebach grupy z własnych stanów. Przyszły trener uczy się, jakimi swoimi stanami emocjonalnymi, działaniami reaguje na poszczególne potrzeby grupowe. Jest to nieocenione przy późniejszym samodzielnym prowadzeniu szkoleń.

Współpraca w teamie

Stosunkowo niewielka liczba osób tworzących grupę na Szkole Trenerów STER powoduje, że w trakcie całego programu każdy uczestnik ma szansę doświadczać współpracy w teamie z różnymi osobami, o różnym stylu wchodzenia w interakcję z grupą. Ułatwia to w znaczący sposób prowadzenie własnego warsztatu dla zewnętrznych uczestników w trakcie programu – współpracę z team partnerem ma się już „przećwiczoną”. Po zakończeniu programu łatwiej się także współpracuje z innymi trenerami – zwłaszcza w szeroko rozumianym „środowisku”, które tworzą starsi absolwenci STERu. Młodzi adepci są chętniej zapraszani do zespołów projektowych, gdyż doświadczeni trenerzy nie muszą się obawiać o kuchnię współpracy: podział ról, rozumienie różnicowania się etc.

Wentyl procesu grupowego

Uczestnicy STERu na ogół chętnie uczestniczą w wyborach nowego rządu. Grupa wybiera aktualny team rządowy spośród kilku kandydatów. Szef i wiceszef wiedzą dzięki temu, że mają realną delegację grupy do pełnienia funkcji liderskich, co uprawomocnia ich działania w oczach pozostałych uczestników. Dodatkowo, wybory są także swego rodzaju „wentylem” dla zmian zachodzących w strukturze grupy. Ciągłe rozwijanie nowych kompetencji zmienia z każdą godziną uczestników programu, co wywołuje w grupie co jakiś czas napięcia. Mogą być one wyrażone w trakcie wyborów, co umożliwia z kolei poświęcanie czasu zajęć na tematykę związaną z obszarem kolejnych zjazdów, a nie na omawianie relacji w grupie, gdy nie jest to potrzebne.

Szkoła demokracji

Doświadczanie realnego procesu delegowania przez grupę do pełnienia funkcji liderskich, odpowiedzialności za grupę, władzy jako służby wobec równych sobie wywołuje efekt głębszego rozumienia czym tak naprawdę są wybory i władza dla demokracji. Nie jest to w żaden sposób celem ani programu STER, ani samej Metody Rządu, bardziej taki efekt uboczny. Niemniej jednak, z punktu widzenia pracy trenera, trening poczucia odpowiedzialności za grupę, która „oddaje się w nasze ręce” jest nie do przecenienia.

Zainteresowanych zapraszam na Szkołę Trenerów STER

Opracowanie: Tomasz Wojciechowski


powrót do listy

Inne wpisy na naszym blogu które mogą Cię zainteresować


Motywowanie do uczestniczenia w szkoleniu

Metody prowadzenia szkoleń indywidualnych

Trener jako ekspert

Kontakt


Zostaw nam wiadomość – skontaktujemy się w ciągu 24 godzin!Zapisz się na Newsletter i otrzymuj wiadomości o wpisach na Blogu i promocjach.