A może by tak we dwóch (dwie, dwoje)? Współpraca w teamie trenerskim oparta o podział ról

A może by tak we dwóch  (dwie, dwoje)? Współpraca w teamie trenerskim oparta o podział ról

Trener w grupie szkoleniowej – ile jesteśmy w stanie kontrolować naraz?

W grupie szkolącej się dzieje się bardzo wiele naraz. Zarówno w warstwie merytorycznej szkolenia, jak i w relacjach między uczestnikami. Te dwie, równolegle występujące warstwy, wpływają na siebie nawzajem. Innymi narzędziami realizuje się cele szkolenia w grupie będącej w fazie orientacji, a zupełnie innymi – w fazie współpracy. Z kwestii procesowych – na przykład hierarchii w grupie – wynika także stopień aktywności poszczególnych osób, a co za tym idzie – zróżnicowanie efektów szkolenia dla różnych jego uczestników. Zwykle ten, kto więcej się wypowiada, uczestniczy w symulacjach – więcej korzysta ze szkolenia.

Nawet najlepsi trenerzy nie są w stanie kontrolować – śledzić wszystkich zjawisk zachodzących w grupie. Jeśli koncentrują się na wykonaniu zadania: czasie upływającym do jego zakończenia, stymulowaniu pracy w grupie, dyskusji z liderami, to zwykle nie są już w stanie na przykład obserwować trudności, które mają osoby najmniej odzywające się. Obserwować i reagować na dostrzeżone procesy.

Dlatego często, osoby chcące zadbać o jakość szkolenia, zapraszają do pracy teamy trenerskie: dwóch trenerów pracujących z jedną grupą. Zazwyczaj trenerzy ci budują ze sobą współpracę na zasadzie skośności: trener i kotrener lub dzielą się poszczególnymi ćwiczeniami. Wówczas jeden trener jest ekspertem od jednej techniki, drugi od drugiej.

W takich modelach współpracy trenerów, zyskują oni na dzieleniu się obciążeniem emocjonalnym związanym z pracą z konkretną grupą. Niewiele jednak zyskują w kwestii obserwacji grupowych (w porównaniu do danych zebranych przez pojedynczego trenera), gdyż wówczas dwóch trenerów „patrzy” w to samo miejsce w grupie, najczęściej związane z realizacją zadań i konkretnych ćwiczeń.

Trener zadaniowy i procesowy w pracy metodą Etiudy Rozwojowej

W pracy metodą Etiudy Rozwojowej zalecamy, by pracujący w teamie trenerzy podzieleni byli na zasadzie odpowiedzialności za dwa równolegle współwystępujące obszary. Jeden z nich to „trener zadaniowy”. Jego rola – jak sama nazwa wskazuje – polega na stawianiu przed grupą zadań, kontrolowaniu ich przebiegu i czuwaniu nad konsumpcją poznawczą ćwiczeń. Jest to osoba, która wprowadza instrukcje, pilnuje wykonywania poleceń, prowadzi ich omówienie.

Druga rola, to tzw. „trener procesowy”. Czuwa on nad stwarzaniem warunków procesowych umożliwiających uczenie się uczestników w grupie: wskazanego dla danych ćwiczeń poziomu otwartości, zaufania, pobudzenia etc. Reaguje także na warstwę interpersonalną w grupie – ewentualne konflikty, napięcia. Istotnym obszarem jego odpowiedzialności jest także bezpieczeństwo w grupie – zwłaszcza w obszarze przestrzegania norm. Dba także o równowagę komunikacyjną: tak, by nikt nie dominował dyskusji. Opiekuje się również osobami mniej aktywnymi w ćwiczeniach, przeżywającymi różnego rodzaju trudności związane z procesem uczenia się.


powrót do listy

Inne wpisy na naszym blogu które mogą Cię zainteresować


Motywowanie do uczestniczenia w szkoleniu

Metody prowadzenia szkoleń indywidualnych

Trener jako ekspert

Kontakt


Zostaw nam wiadomość – skontaktujemy się w ciągu 24 godzin!Zapisz się na Newsletter i otrzymuj wiadomości o wpisach na Blogu i promocjach.